This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Program Motor Challenge

Program Motor Challenge

Celem tego projektu jest wspieranie przedsiębiorstw przemysłowych w zwiększaniu efektywności zużycia energii elektrycznej w systemach napędowych. W szczególności interesujące dla pomysłodawców i uczestników projektu są układy napędowe sprężarek, wentylatorów oraz układów pompowych. 

Strona internetowa Motor Chllenge Programme

W programie mogą uczestniczyć przedsiębiorstwa stosujące układy napędowe oraz przedsiębiorstwa wytwarzające takie układy. Przedsiębiorstwa zamierzające stosować energooszczędne elektryczne układy napędowe mogą ubiegać się o status „Partnera”, natomiast przedsiębiorstwa wytwarzające lub dostarczające energooszczędne układy napędowe mogą stać się - według nomenklatury przyjętej w programie - jednostkami „Wspierającymi” Program.
Uczestnicy programu stosują narzędzia ewaluacyjne (dokumenty) programu MCP. Narzędzia te będą służyć ocenie zmniejszenia kosztów oraz oszacowaniu poziomu możliwych do osiągnięcia oszczędności.

Uczestnictwo w programie

W programie mogą uczestniczyć przedsiębiorstwa stosujące układy napędowe oraz przedsiębiorstwa wytwarzające takie układy. Przedsiębiorstwa zamierzające stosować energooszczędne elektryczne układy napędowe mogą ubiegać się o status „Partnera”, natomiast przedsiębiorstwa wytwarzające lub dostarczające energooszczędne układy napędowe mogą stać się - według nomenklatury przyjętej w programie - jednostkami „Wdrażjącymi, Wspierającymi” Program.

Status "Partnera"
Status Partnera mogą otrzymać przedsiębiorstwa będące użytkownikiem systemów napędowych. Do udziału w programie jako „Partnerzy” zaproszono organizacje z całej Europy. Partnerzy w programie składają dobrowolne zobowiązanie do poprawienia efektywności energetycznej w określonych obszarach systemów napędowych w swojej firmie.

Regulacje dotyczące przyznania statusu Partnera:
Przedsiębiorstwo „Partner” zobowiązane jest do przygotowania „Planu działania” zakładającego przeprowadzenie przedsięwzięć podnoszących efektywność wykorzystania energii elektrycznej w używanych systemach napędowych;
„Plan działania” jest opiniowany i po jego pozytywnym rozpatrzeniu przyznawany jest status „Partnera” , status przyznawany jest na rok. Partner składa roczny raport i po jego aprobacie zapada decyzja o przedłużeniu współpracy w ramach MCP.

Wytyczne wraz z ankietą zgłoszenia dla Partnerów.

Status "Endorser" - Wprowadzający, Wspierający
Status Endorser mogą otrzymać organizacje współpracujące z użytkownikami systemów napędowych. Mogą to być: producenci, firmy dostarczające, dystrybutorzy elementów układów napędowych, firmy projektowe, instalacyjne, firmy oferujące serwis, oprogramowanie, firmy ESCO.

Regulacje dotyczące przyznania statusu Endorser:
Przygotowanie „Planu promocyjnego” - jako Endorser, firma zobowiązuje się do promowania programu MCP zarówno wewnątrz firmy, w swoich stowarzyszonych organizacjach w branży urządzeń związanych z napędami elektrycznymi, jak i wśród swoich istniejących bądź potencjalnych klientów.
Endorsers mają odgrywać kluczową rolę w zapewnieniu infrastruktury, obsługi, mającej na celu pomoc Partnerom w procesie realizacji „Planu działania”.

Wytyczne wraz z ankietą zgłoszenia dla instytucji Wprowadzającej, Wspierającej.

Korzyści z uczestnictwa

Uczestnictwo w Programie Motor Challenge niesie ze sobą przede wszystkim korzyści o charakterze prestiżowym, marketingowym dla firmy poprzez możliwość używania logo MCP, działania reklamowe w ramach programu, możliwość przedstawienia projektu pokazowego z wykorzystaniem rozwiązań oferowanych przez firmę Wspierającą, promocję przedsiębiorstwa poprzez publikacje na stronach Portalu PEMP. Ponadto dla Partnerów projektu podjęcie działań w ramach programu wiąże się z: podniesieniem efektywności systemów napędowych przedsiębiorstwa, poprawą niezawodności i jakości ich pracy, obniżeniem kosztów użytkowania, możliwością wyróżnienia na forum europejskim: nagrody, publikacje w broszurach, katalogach.

Udział w programie Motor Challenge jest dobrowolny. Przedsiębiorstwa samodzielnie podejmują decyzje o przystąpieniu do programu i w każdej chwili mogą wycofać się z niego bez jakichkolwiek konsekwencji. Program Motor Challenge korzysta z aktywnego wsparcia narodowych agencji energetycznych w piętnastu krajach europejskich.

Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii jest Krajowym Punktem Kontaktowym MCP.

Dokumenty MCP
   
Dokumenty modułowe

Pokazują procedury identyfikacji przedsięwzięć energooszczędnych w przedsiębiorstwie i podają wskazówki dla samodzielnej ich oceny pod względem efektywności energetycznej i ekonomicznej. Opracowania te dotyczą:

Dokument modułowy - Polityka zarządzania energią
Dokument modułowy - Układy napędowe
Dokument modułowy - Systemy pompowe
Dokument modułowy - Systemy wentylatorowe
Dokument modułowy - Systemy sprężonego powietrza
Dokument modułowy - Systemy chłodnicze
Dokument modułowy - Rozdział energii elektrycznej

Broszura, poradnik

Przewodnik techniczny - "Rozwiązania poprawiające używane przez Ciebie układy napędowe"
Broszura - "Energooszczędne układy napędowe"


wstecz