This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Przykłady dobrych praktyk

Przykłady dobrych praktyk

Polska jest krajem otwartym na wdrożenie energooszczędnych technologii. Niestety, zarówno użytkownicy końcowi, jak i inwestorzy przywykli do instalowania najmniej efektywnego energetycznie i zarazem najtańszego sprzętu zastępując zazwyczaj zużyte lub uszkodzone urządzenia niskosprawnymi modelami oraz raczej naprawiając przestarzały sprzęt zamiast zastępować go bardziej efektywnym lub wręcz najnowocześniejszymi technologiami.

Niemniej jednak krajowi wytwórcy i importerzy oferują energooszczędne silniki i napędy, jeśli pojawi się okazja i zainteresowanie ze strony inwestorów. Jednak większość konsumentów energii, użytkowników napędów:

  • nie wie o możliwościach redukcji kosztów energii elektrycznej,
  • nie wierzy, iż inwestycje w nowe efektywne technologie opłacają się dzięki redukcji kosztów,
  • nie wie o istniejących technicznych i finansowych możliwościach wdrożenia środków efektywnych energetycznie,
  • nie posiada potencjału-zdolności, aby przygotować technicznie i finansowo projekt inwestycyjny.

Niniejszy rozdział pokazuje korzyści techniczne, ekonomiczne i ekologiczne ze stosowania efektywnych energetycznie napędów elektrycznych na konkretnych przykładach z różnych gałęzi przemysłu. Pokazane zrealizowane z sukcesem projekty  określone mianem "dobrych praktyk" charakteryzują się na przykład:

  • odpowiednim przygotowaniem projektu (ocena potencjału oszczędności, uwzględnienie technologii energooszczędnej na etapie projektowania),
  • odpowiednim przygotowaniem zamówienia (specyfikacja z uwzględnieniem kryteriów środowiskowych),
  • zastosowaniem technologii z zakresu BAT - best available technology (najlepsza dostępna technologia),
  • osiągnięciem wymiernych efektów energetycznych, pociągających za sobą korzyści ekonomiczne i ekologiczne,
  • stosowaniem praktyk w zakresie monitorowania zmodernizowanej instalacji.


PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE MODERNIZACJI NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH