This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Aktualności i wydarzenia / Fundusz pożyczkowy Agencji Rozwoju Przemysłu

Fundusz pożyczkowy Agencji Rozwoju Przemysłu

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. utworzyła w czerwcu 2010 roku fundusz pożyczkowy przeznaczony na finansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną małych i średnich przedsiębiorstw.

Pożyczki udzielane są ze środków funduszu zarządzanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. na podstawie porozumienia zawartego z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości S.A..

O wsparcie w tej formie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Ze środków pochodzących z pożyczki mogą być finansowane m.in. inwestycje prowadzące do zmniejszenia energochłonności w gospodarce energetycznej przedsiębiorstw, wprowadzające energooszczędne urządzenia i technologie, inwestycje zwiększające udział energii odnawialnej i energii pozyskiwanej z odpadów lub wykorzystujące ciepło odpadowe, audyty energetyczne, projekty techniczne prowadzące do realizacji przedsięwzięcia poprawiającego efektywność energetyczną itp. Maksymalna wielkość pożyczki wynosi 300 000 złotych.

więcej...