This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start

Portal Efektywności Energetycznej w Napędach Elektrycznych PEMP

Portal Efektywności Energetycznej w Napędach Elektrycznych jest nowym projektem FEWE dofinansowanym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska nawiązującym ściśle do działań podejmowanych w trakcie trwania Polskiego Programu Efektywnego Wykorzystania Energii w Napędach Elektrycznych - PEMP. Serwis poświęcony jest problematyce efektywności energetycznej elektrycznych układów napędowych.

a

Główny cel portalu to dostarczanie wiedzy użytkownikom napędów elektrycznych dla umożliwienia im przygotowania i przeprowadzenia we własnym zakresie projektów związanych z modernizacją użytkowanych przez nich napędów elektrycznych. Portal ma zachęcać do zrównoważonego gospodarowania energią elektryczną i realizacji inwestycji energooszczędnych, wpływając na aktywny udział grup odbiorców portalu w działaniach na rzecz ochrony środowiska. Kolejny cel to budowanie świadomości producentów i użytkowników napędów elektrycznych w zakresie istniejących i proponowanych rozwiązań prawno-politycznych związanych z efektywnością energetyczną.


e-szkolenie

e - SZKOLENIA

W ramach Portalu oferujemy Państwu możliwość wzięcia udziału w ogólnodostępnych, bezpłatnych szkoleniach internetowych. Zaproponowane dwa programy edukacyjne dotyczą:

  • obsługi narzędzia komputerowego EFEMotor dla umożliwienia przeprowadzenia audytu energetycznego obejmującego inwentaryzację napędów w przedsiębiorstwie,
  • poznania potencjalnych źródeł finansowania inwestycji z zakresu podnoszenia efektywności energetycznej oraz umiejętności przygotowania wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia z elementami analizy techniczno-ekonomicznej.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje płytę z materiałami Portalu PEMP oraz certyfikat ukończenia kursu.

PRZEJDŹ DO MODUŁU EDUKACYJNEGO, ZALOGUJ SIĘ I WEŹ UDZIAŁ W SZKOLENIU!


logo_mcp   

PROGRAM MOTOR CHALLENGE

Program Motor Challenge jest programem wspieranym przez Komisję Europejską. Jego celem jest zwiększenie sprawności energetycznej używanych w państwach UE elektrycznych układów napędowych. FEWE jest Krajowym Punktem Kontaktowym programu. Kierowany on jest do przedsiębiorstw użytkujących napędy elektryczne, jak i firm produkujących i dostarczających elementy układów napędowych, firm projektowych, instalacyjnych, oferujących serwis, oprogramowanie, usługi w formule ESCO.

ZOBACZ JAKIE SĄ WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU I KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA DLA TWOJEGO PRZEDSIĘBIORSTWA!


ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z TREŚCIAMI PORTALU I KORZYSTANIA Z INFORMACJI I MATERIAŁÓW PUBLIKOWANYCH NA JEGO STRONACH

oferta_baner